Den gamla logen på festivalområdet kommer att bjuda på en blandning av händelser och uttryck som riktar sig både såväl vuxna och barn. Här kommer vi snart att presentera programmet i logen.