Elever från Umeås musikklasser uppträder. Skolverksamhet för musikintresserade barn som varje år bidrar till Umeås rika musikliv. Omfattar årskurserna 4-9, de yngre på Backens skola och de äldre på Grubbeskolan.