Backenfestivalen 2017 genomförs till stöd för nätverket Arezo Umeå.

I Umeå bor ensamkommande flyktingbarn som närmar sig 18 års ålder. Dessa ungdomar kan från sin 18-årsdag inte räkna med att få bo kvar i någon av Umeå kommuns boende för ensamkommande barn där de har sin trygghet. När de fyller 18 år flyttas de till en ledig plats någonstans i Sverige i något av Migrationsverkets boende för vuxna. De förlorar i regel sitt hem, sin gemenskap, sitt nätverk, sina fritidsaktiviteter, sin gode man och sina lärare. Vid flytt till en annan kommun finns heller inga garantier för att dessa ungdomar får fortsätta gå i skola.

Nätverket Arezo Umeå vill verka för att de ungdomar som berörs ska få möjlighet att stanna kvar i Umeå och behålla den vardag de har här under sin asylprocess. Den viktigaste delen i detta arbete är att hitta människor som vill och har möjlighet att öppna sitt hem och låta en av dessa ungdomar bo där.

Kanske är just Du den som vill och har möjlighet? Även om du bara har möjlighet att erbjuda ett rum under några månader så är det välkommet. För att få veta mer eller gå med i Arezo Umeå, besök nätverkets Facebookgrupp: Arezo Umeå

Fotnot: Arezo är ett ord på språket dari som ungefär betyder hopp eller önskan. Arezo är också namnet på en ung flicka som, tillsammans med två syskon, lämnade Afghanistan under våren 2015 för att hitta en fristad i Europa. I tumultet vid gränsen mellan Iran och Turkiet kom syskonen ifrån varandra. I Umeå hoppas och önskar två syskon att Arezo ska bli återfunnen.